การรับประกันสินค้า


การเริ่มต้นการรับประกันสินค้า

- กรณีที่ลูกค้าต้องการการรับประกัน/การบริการเปลี่ยนซ่อม, ลูกค้าสามารถจะติดต่อกับร้านค้า ที่ขายสินค้าให้กับลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้อง

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงกับลูกค้าสัมพันธ์ของเรา โทร: 02-743-5151, Line Official Account ID: @Element72warranty

- ในเวลาทำการ คือวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น.

เงื่อนไขหลักในการรับประกันสินค้าทุกแบรนด์ ของบริษัท Element 72 จำกัด

- การรับประกันสินค้าที่เกิดขึ้นจากการผลิตและความบกพร่องด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน จำนวน 1 ครั้งต่อใบเสร็จ สำหรับสินค้าราปกติ สินค้าต้องคงอยู่ในสภาพเดิม และสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ที่หน้าร้านสาขาที่ซื้อเท่านั้น

- สินค้าลดตั้งแต่ 30% ขึ้นไปไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้

ความเสียหายของสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน / การรับประกัน

- ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง ซ่อมแซมสินค้า

- ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ใช้งานผิดประเภท

- ทางบริษัทฯ ขอปฎิเสธการเปลี่ยน/รับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเคลมสินค้าเฉพาะผู้ที่มีชื่อและนามสกุลตรงกับข้อมูลการลงทะเบียนรับประกัน และซื้อสินค้าผ่านบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น

หมายเหตุ

- ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

- ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้แก่ลูกค้า

- การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณี

- ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาตรวจสอบสินค้า ใน 2 - 7 วันทำการ (โดยประมาณ) หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า

- ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า และจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ลูกค้า

- ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

- แจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการเปลี่ยนกับสาขาที่ซื้อสินค้า (เปลี่ยนกับสาขาที่ซื้อเท่านั้น)

- สินค้าและอุปกรณ์ ป้ายสินค้าครบ มีสภาพสมบูรณ์ แนบพร้อมใบเสร็จ สินค้าโปรโมชั่นตั้งแต่ 30% ขึ้นไป ไม่สามารถเปลี่ยนได้

 
 

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า * โปรดอ่านเพื่อรักษาสิทธิ์ *

1. สแกน QR Code แอดเพิ่มเพือน หรือ LINE :  @element72warranty

2. กดเข้าลงทะเบียนที่ รูป* Warranty กด *อนุญาต

3. ยืนยันตัวตน ด้วยการกรอกเบอร์โทรศัพท์ ชื่อ / ที่อยู่ กด*ยอมรับ

4. กดกลับเข้าไปที่หน้าหลัก

ขั้นตอนลงทะเบียนรับประกันสินค้า

- กดที่ไอคอน ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

- กรอกบาร์โค้ดสินค้า(กดเพิ่มสินค้าได้สูงสุด 10 รายการ) กดลงทะเบียน

- ระบุวันที่ซื้อ และ แนบรูปใบเสร็จที่ซื้อสินค้า หรือ  แคปหน้าจอ ยอดโอนชำระค่าสินค้าแนบ ช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงเลขออร์เดอร์)

- กดถัดไป (เสร็จการลงทะเบียน)

หมายเหตุ : หากสินค้าใดที่ไม่ขึ้นในระบบรับประกัน สินค้าประเภทนั้นไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

โปรดลงทะเบียนภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน