การจัดส่งและเช็คสถานะสินค้า


รูปแบบบริการจัดส่งสินค้า
  • จัดส่งแบบ EMS

ใช้ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 3-5 วันทำการ โดยไปรษณีย์ไทย


อัตราค่าจัดส่ง

บริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทย ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยบริการจัดส่งสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีอัตราค่าจัดส่งดังต่อไปนี้

- จัดส่งแบบ EMS จะคิดราคาค่าส่งตามน้ำหนักของสินค้า


เช็คสถานะการจัดส่ง

คุณสามารถเช็คสถานะการจัดส่งได้ ที่นี่


**หมายเหตุ**
  • ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทันทีที่ขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
  • สินค้าจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในคำสั่งซื้อ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง
  • ในกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่ากำหนดไว้ (อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย) ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทางโทรศัพท์